Trang chủ Container xe hooklift

Bán và cho thuê container thu rác công nghiệp dung tích từ 3 đến 3om3 phục vụ thu gom và lưu trữ chất thải tại các khu công nghiệp, thu gom rác thải xây dựng, vận chuyển bùn thải bằng xe hooklift

Hooklift container chất thải công nghiệp 30m3

Hooklift container chất thải công nghiệp 30m3

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa rác thải công nghiệp 30m3 Model:  HC 25 Kích thước: Dài: ….. 8500 mm Rộng:    2200 mm Cao:….  1600 mm Độ dầy tấm trước: 6 mm Độ dầy thành bên: 4 mm…

Container chứa rác công nghiệp 25m3

Container chứa rác công nghiệp 25m3

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa rác thải công nghiệp 25m3 Model:  HC 22 Kích thước: Dài: ….. 6000 mm Rộng:    2200 mm Cao:….  1900 mm Độ dầy tấm trước: 6 mm Độ dầy thành bên: 4 mm…

Thùng Container xe hooklift chứa rác thải công nghiệp

Thùng Container xe hooklift chứa rác thải công nghiệp

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa rác thải công nghiệp 20m3 Model:  HC 20 Kích thước: Dài: ….. 4800 mm Rộng:    2200 mm Cao:….  1900 mm Độ dầy tấm trước: 6 mm Độ dầy thành bên: 4 mm…

Thùng Container rác thải công nghiệp 10m3

Thùng Container rác thải công nghiệp 10m3

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa rác thải công nghiệp 10m3 Model:  HC 4.10 Kích thước: Dài: …..  3600 mm Rộng:    1910 mm Cao:….  1470 mm Độ dầy tấm trước: 3.2 mm Độ dầy thành bên: 2.3 mm…

Thùng container chứa chất thải công nghiệp tải trọng 4 tấn

Thùng container chứa chất thải công nghiệp tải trọng 4 tấn

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa chất thải nhà máy 8m3 Model:  HC 4.8.1 Kích thước: Dài: …..  3600 mm Rộng:    1910 mm Cao:….  1170 mm Độ dầy tấm trước: 3.2 mm Độ dầy thành bên: 2.3 mm…

Thùng container chứa rác công nghiệp 8m3

Thùng container chứa rác công nghiệp 8m3

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa chất thải nhà máy tải trọng 4 tấn Model:  HC 4.8.0 Kích thước: Dài: …..  3600 mm Rộng:    1910 mm Cao:….  1170 mm Độ dầy tấm trước: 3.2 mm Độ dầy thành…

Thùng chứa rác thải công nghiệp 6m3

Thùng chứa rác thải công nghiệp 6m3

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa chất thải nhà máy 6m3 Model:  HC 4.6 Kích thước: Dài: …..  3600 mm Rộng:    1910 mm Cao:…. 900 mm Độ dầy tấm trước: 3.2 mm Độ dầy thành bên: 2.3 mm…

Thùng lưu chứa rác thải công nghiệp tại nhà máy

Thùng lưu chứa rác thải công nghiệp tại nhà máy

Thông tin sản phẩm: Thùng container xe hooklift 4m3 Model:  HC 2.4.1 Kích thước: Dài: ….. 2730 mm Rộng:    1530 mm Cao:…. 900 mm Độ dầy tấm trước: 3.2 mm Độ dầy thành bên: 2.3 mm Dung tích chứa…

Container xe hooklift HANDY 4m3

Container xe hooklift HANDY 4m3

Thông tin sản phẩm: Thùng container xe hooklift 4m3 Model:  HC 2.4.0 Kích thước: Dài: ….. 2730 mm Rộng:    1530 mm Cao:…. 900 mm Độ dầy tấm trước: 3.2 mm Độ dầy thành bên: 2.3 mm Dung tích chứa…

Site Map | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2017 by thungrac.vn. thung rac