Trang chủ Tin tức Diễn đàn - thùng rác Thư sẽ tồn tại trong Thùng rác bao lâu cho đến khi bị xóa?

Thư sẽ tồn tại trong Thùng rác bao lâu cho đến khi bị xóa?

06/03/2017

 Email trong Thùng rác sẽ bị xóa theo định kỳ. Do đó, bạn khó có thể’tìm thấy email được lưu trong Thùng rác ở bất kỳ khoảng thời gian nào.

Để xóa hẳn các thư trong thư mục Thùng rác:

  1. Di chuột lên Thùng rác ở góc trên bên trái hộp thư đến của bạn và nhấp vào biểu tượng thùng rác vừa xuất hiện. (Lưu ý: biểu tượng thùng rác sẽ không xuất hiện nếu thùng rác trống.)
  2. Tin nhắn: “Bạn chắc chắn muốn xóa hẳn tất cả email trong Thùng rác?” xuất hiện. Để xác nhận rằng bạn muốn xóa sạch thư mục Thùng rác, hãy chọn OK.

Các email bị xóa khỏi thư mục Thùng rác sẽ bị xóa hẳn.

Tag: Thư sẽ tồn tại trong Thùng rác bao lâu cho đến khi bị xóa?

Site Map | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2017 by thungrac.vn. thung rac