Trang chủ Tin tức Diễn đàn - thùng rác Thư sẽ tồn tại trong Thùng rác bao lâu cho đến khi bị xóa?

Thư sẽ tồn tại trong Thùng rác bao lâu cho đến khi bị xóa?

20/06/2024

 Email trong Thùng rác sẽ bị xóa theo định kỳ. Do đó, bạn khó có thể’tìm thấy email được lưu trong Thùng rác ở bất kỳ khoảng thời gian nào.

Để xóa hẳn các thư trong thư mục Thùng rác:

  1. Di chuột lên Thùng rác ở góc trên bên trái hộp thư đến của bạn và nhấp vào biểu tượng thùng rác vừa xuất hiện. (Lưu ý: biểu tượng thùng rác sẽ không xuất hiện nếu thùng rác trống.)
  2. Tin nhắn: “Bạn chắc chắn muốn xóa hẳn tất cả email trong Thùng rác?” xuất hiện. Để xác nhận rằng bạn muốn xóa sạch thư mục Thùng rác, hãy chọn OK.

Các email bị xóa khỏi thư mục Thùng rác sẽ bị xóa hẳn.

Tag: Thư sẽ tồn tại trong Thùng rác bao lâu cho đến khi bị xóa?


Cung cấp: chốt bảo vệ giá rẻ, cabin bảo vệ giá rẻ, vọng gác bảo vệ giá rẻ, nhà bảo vệ giá rẻ, bốt bảo vệ giá rẻ, bốt gác giá rẻ, kiot bảo vệ giá rẻ, chòi bảo vệ giá rẻ, chốt bảo vệ composite giá rẻ, nhà vệ sinh di động giá rẻ, nhà vệ sinh composite giá rẻ, nhà vệ sinh công cộng giá rẻ, nhà vệ sinh công trường giá rẻ, cho thuê nhà vệ sinh

Site Map | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2017 by thungrac.vn. thung rac