Trang chủ Thùng rác inox

Cung cấp các loại thùng rác bằng inox chất lượng cao sản xuất trong nước và nhập khẩu. Thùng rác đặt sảnh tòa nhà, thùng rác trong phòng và thùng rác khách sạn.

Thùng đựng rác bằng Inox 6413

Thùng đựng rác bằng Inox 6413

Thông tin sản phẩm: Thùng rác Inox có gạt tàn 6413 Model: 6413 Kích thước: Đường kính: … .. 250 mm Chiều Cao:… ……610 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng. Màu sắc: Trắng bạc

Thùng rác inox 6327

Thùng rác inox 6327

Thông tin sản phẩm: Thùng rác Inox có gạt tàn 6327 Model: 6327 Kích thước: Đường kính: … .. 250 mm Chiều Cao:… ……610 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng. Màu sắc: Trắng bạc

Thùng đựng rác Inox 6323

Thùng đựng rác Inox 6323

Thông tin sản phẩm: Thùng đựng rác Inox có gạt tàn 6323 Model: 6323 Kích thước: Đường kính: … .. 250 mm Chiều Cao:… ……610 mm Chất liệu:Inox SUS 208 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng. Màu sắc: Trắng bạc

Thùng rác Inox 6433

Thùng rác Inox 6433

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn 6433 Model: 6433 Kích thước: Đường kính: … .. 230 mm Chiều Cao:… ……610 mm Chất liệu:Inox SUS 208 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng. Màu sắc: Trắng bạc

Thùng rác inox GPX110B

Thùng rác inox GPX110B

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn GPX-110B Model: GPX-110B Kích thước: Đường kính: … .. 380 mm Chiều Cao:… ……730 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc, đen…

Thùng rác Inox GPX 180

Thùng rác Inox GPX 180

Thông tin sản phẩm: Thùng rác Inox có gạt tàn GPX-180 Model: GPX-180 Kích thước: Đường kính: … .. 250 mm Chiều Cao:… ……600 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc, đen…

Thùng rác inox GPX 42A

Thùng rác inox GPX 42A

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-42A Model: GPX-42A Kích thước: Chiều dài: … .. 240 mm Chiều rộng:…..240 mm Chiều Cao:… …620 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác inox GPX 19C

Thùng rác inox GPX 19C

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-19D Model: GPX-19D Kích thước: Chiều dài: … .. 310 mm Chiều rộng:…..260 mm Chiều Cao:… …650 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Xám bạc…

Thùng rác inox GPX 19D

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-19D Model: GPX-19D Kích thước: Chiều dài: … .. 310 mm Chiều rộng:…..260 mm Chiều Cao:… …650 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác inox GPX 86A

Thùng rác inox GPX 86A

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-86A Model: GPX-86A Kích thước: Chiều dài: … .. 350 mm Chiều rộng:…..350 mm Chiều Cao:… …605 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác inox GPX 24

Thùng rác inox GPX 24

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-24 Model: GPX-24 Kích thước: Chiều dài: … .. 300 mm Chiều rộng:…..240 mm Chiều Cao:… …620 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…  

Thùng rác inox GPX 110C

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn GPX-110C Model: GPX-110C Kích thước: Đường kính: … .. 300 mm Chiều Cao:… ……650 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác inox GPX 110H

Thùng rác inox GPX 110H

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn GPX-110H Model: GPX-110H Kích thước: Đường kính: … .. 380 mm Chiều Cao:… ……755 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác inox GPX 110K

Thùng rác inox GPX 110K

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn GPX-110K Model: GPX-110K Kích thước: Đường kính: … .. 300 mm Chiều Cao:… ……650 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc, đen…

Thùng rác inox GPX 110A

Thùng rác inox GPX 110A

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn GPX-110A Model: GPX-110A Kích thước: Đường kính: … .. 380 mm Chiều Cao:… ……730 mm Chất liệu:Inox SUS 208 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác Inox GPX-12B

Thùng rác Inox GPX-12B

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn GPX-12B Model: GPX-12B Kích thước: Đường kính: … .. 250 mm Chiều Cao:… ……610 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác Inox GPX-12A

Thùng rác Inox GPX-12A

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn GPX-12A Model: GPX-12A Kích thước: Đường kính: … .. 300 mm Chiều Cao:… ……650 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác Inox có gạt tàn GPX41A

Thùng rác Inox có gạt tàn GPX41A

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn GPX-41A Model: GPX-41A Kích thước: Đường kính: … .. 225 mm Chiều Cao:… ……650 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng đựng rác Inox GPX 76

Thùng đựng rác Inox GPX 76

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-76 Model: GPX-76 Kích thước: Chiều dài: … .. 370 mm Chiều rộng:…..260 mm Chiều Cao:… …610 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác inox GPX78B

Thùng rác inox GPX78B

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-78B Model: GPX-78B Kích thước: Chiều dài: … .. 280 mm Chiều rộng:…..220 mm Chiều Cao:… …720 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác Inox GPX 78C

Thùng rác Inox GPX 78C

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-78C Model: GPX-78C Kích thước: Chiều dài: … .. 320 mm Chiều rộng:…..300 mm Chiều Cao:… …810 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác Inox có gạt tàn GPX30

Thùng rác Inox có gạt tàn GPX30

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox có gạt tàn GPX-30 Model: GPX-30 Kích thước: Đường kính: … .. 210 mm Chiều Cao:… ……610 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác inox GPX42

Thùng rác inox GPX42

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-42 Model: GPX-42 Kích thước: Đường kính: … .. 300 mm Chiều Cao:… ……650 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Trắng bạc…

Thùng rác inox ngoai trời GPX 63

Thùng rác inox ngoai trời GPX 63

Thông tin sản phẩm: Thùng Inox GPX-63 Model: GPX-63 Kích thước: Đường kính: … .. 400 mm Chiều Cao:… ……770 mm Chất liệu:Inox SUS 304 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng. Màu sắc: Đen…

Site Map | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2017 by thungrac.vn. thung rac