Trang chủ (J)工业垃圾桶 (1)工业垃圾桶 660L-3 (橘色)

(1)工业垃圾桶 660L-3 (橘色)

04/04/2017


品名:工业垃圾桶 660L

(专用收回危害工业垃圾桶)

MODEL:HC 660 MGB

规格:

长度:…1215mm

宽度:730mm

高度:…1030mm

容积:660L

轮子直径:200mm

质料:组合塑料水晶丝

越南制造

保修期:24个月

颜色:红,橘或依要求

Site Map | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2017 by thungrac.vn. thung rac